Terug naar overzicht

Oproep Fonds Emilie Leus: projecten in groepsverband

Waarover gaat het?

Emilie Leus verloor het leven in een tragisch verkeersongeval, te wijten aan het roekeloze rijgedrag van een jonge, onervaren bestuurder die na een nachtje uitgaan, overmoedig door overmatig alcoholverbruik te snel reed en de controle over het stuur verloor.

Voor de ouders van Emilie betekent het veel om de herinnering aan Emilie levend te houden, dit willen ze realiseren via het Fonds “Emilie Leus”. Emilie was een vrolijk meisje dat op een positieve manier en vanuit een sociale ingesteldheid door het leven ging.

Via deze oproep wenst het Fonds Emilie Leus financiële ondersteuning te geven aan buitengewone en uitzonderlijke initiatieven/projecten van revalidatiecentra, leefcentra, … waarbij jonge verkeersslachtoffers betrokken zijn.

Voor wie?

Personen die het slachtoffer werden van een verkeersongeval en woonachtig zijn in België.

Ook een gemeente kan een groepsproject indienen. Heel belangrijk is wel dat u in het dossier kan aantonen dat het project verkeersslachtoffers als belangrijkste doelgroep heeft.

Te ontvangen steun

Ingediende projecten kunnen een maximale steun van 10.000 euro verkrijgen.

Deadline

Een project indienen kan tot 9/3/2021.

Deel dit nieuwtje