Terug naar overzicht

Populair in Subsidiemanager: Verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentewegen

U kunt als gemeente subsidies aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Die subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.

Maatregelen die u wil uitvoeren op gewestwegen of op kruispunten van een gemeente- met een gewestweg komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

De voorwaarden

Een schoolroute:

  • ligt op het grondgebied van de gemeente.
  • eindigt waar de schoolomgeving van de school begint (zelfs al is die schoolomgeving niet aangevraagd voor de subsidie in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid van de schoolomgeving).
    • de schoolroute ligt buiten een straal van 100 meter rond een schooltoegang, of voorbij het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan 100 meter.
  • wordt gebruikt door verschillende scholieren, te voet of met de (brom)fiets op het woon-schooltraject, tijdens de uren die voorafgaan aan de opening van de school of scholen en/of die volgen op de sluiting van de school of scholen.
    • de keuze van de schoolroute(s) moet gemotiveerd worden.

Een schoolroute kan verschillende schoolomgevingen bedienen en een schoolomgeving kan op zijn beurt aansluiten op verschillende schoolroutes.

De deadline?

U kunt als gemeente per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor één of meerdere schoolroutes op uw grondgebied. U moet uw aanvraag vóór het einde van het lopende jaar indienen. Houd er rekening mee dat de subsidieaanvragen behandeld worden in de volgorde waarin ze volledig en conform zijn binnengekomen.

Een gemeente kan 5 schoolroutes aanvragen vóór de afloop van de subsidie op 1 november 2022.

Het te ontvangen bedrag?

De subsidie wordt toegekend volgens het principe ‘een euro voor een euro’. Dat betekent dat voor elke euro die u investeert, de Vlaamse overheid een euro bijlegt. 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen, met een maximum van 25.000 euro (inclusief btw) per schoolomgeving.

Als een project voor een schoolomgeving meer dan 50.000 euro kost, wordt de bijdrage vanuit het verkeersveiligheidsfonds beperkt tot 25.000 euro.

Meer info?

Op de website van Vlaanderen of in de fiche in Subsidiemanager.

Deel dit nieuwtje