Terug naar overzicht

Projectoproep Natuur in je buurt (2022)

De projectoproep Natuur in je Buurt wil projecten ondersteunen die, door middel van natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen, zowel tegemoetkomen aan een duidelijke maatschappelijke nood, als bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook onze biodiversiteit ondersteund wordt.

Doelgroep

Overheden, verenigingen, met inbegrip van samenwerkingsverbanden, en organisaties kunnen een project indienen.

Bedrag

Er kunnen twee types projectvoorstellen ingediend worden:

  • Een projectvoorstel type A vraagt een financiering groter dan 15.000 euro. Natuur in je Buurt financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 150.000 euro.
  • Een projectvoorstel type B vraagt een financiering groter dan of gelijk aan 3.000 euro. Natuur in je Buurt financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 15.000 euro. Door het indienen van het projectvoorstel gaat de aanvrager een resultaatsverbintenis aan.

Deadline

Een projectvoorstel indienen kan tot en met 8 augustus 2022.

Benieuwd naar andere projecten? Op de website van Natuur en bos vindt u de projecten die via vorige oproepen geselecteerd werden.

Deel dit nieuwtje