Terug naar overzicht

Subsidie voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft.

Deze subsidie ondersteunt de lokale besturen die inzetten op verschillende soorten acties in hun gemeente om het lokale e-inclusiebeleid te versterken. Er zijn 3 soorten acties: 

  1. Acties rond individuele toegang tot internet voor kwetsbare burgers;
  2. Acties rond de verdere uitrol van een overkoepelend e-inclusiebeleid binnen een lokaal bestuur;
  3. Acties rond de verschillende deelaspecten van e-inclusie.

Voor de Vlaamse steden en gemeenten wordt er een budget van 23.125.000 euro voorzien. Aan de hand van een verdeelsleutel werd het maximale bedrag berekend dat elke Vlaamse gemeente of stad die in aanmerking komt, kan aanvragen. 

Om de subsidie te ontvangen, moet een lokaal bestuur ten laatste vóór maandag 26 september 2022 om 12 uur de subsidieaanvraag indienen via het Loket voor Lokale Besturen.

Meer info en voorwaarden vindt u via de website van Vlaanderen of via de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje