Terug naar overzicht

Sint-Truiden gaat voluit voor e-inclusie

Interview met Hilde Hendricx, subsidioloog in Sint-Truiden

Sint-Truiden ontvangt 192.000 euro aan subsidie voor de uitbouw van hun lokaal e-inclusiebeleid. Digitale ontsluiting was zeer voelbaar in tijden van corona en is nog steeds een groot probleem vindt Hilde Hendricx, subsidioloog in Sint-Truiden. De middelen die ze ontvangen zullen dan ook goed ingezet worden om hun dienstverlening laagdrempeliger en toegankelijker te maken. Hilde Hendricx vertelt u er meer over.

In 2 kliks heb ik via Subsidiemanager de informatie gevonden die ik nodig heb. Hierdoor hebben we al heel wat subsidies gevonden die we anders gemist hadden. Ik kan makkelijk subsidies screenen en op basis daarvan subsidieopportuniteiten doorsturen naar collega’s en beleid, dossiers opstarten en hopelijk binnenhalen. Het gestructureerd aanbieden van informatie en rapporten via Subsidiemanager, daar zit mijn tijdswinst.
Hilde Hendricx, subsidioloog Sint-Truiden

 

Subsidiemanager: Op basis waarvan heb je beslist om specifiek in te zetten op de “subsidie voor de ondersteuning van lokale besturen in het kader van de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid”?

Hilde Hendricx: We werden tijdens corona overdonderd door het probleem van digitale uitsluiting. Fysiek contact werd vervangen door digitale dienstverlening. Gemeenten kochten laptops of BEEGO-cheques om mensen te leren werken met laptops en smartphones. Het hele digitaliseringsproces werd ingezet maar men vergeet soms aandacht te besteden aan de basis. Er is nog altijd een probleem rond laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening. In een wereld die steeds meer draait op data en technologie, mogen we ook diegenen niet uit het oog verliezen, die moeilijker kunnen omgaan met digitale en technologische middelen. E-inclusie is geen aparte werking, het is onlosmakelijk verbonden met het streven naar een inclusieve samenleving en al onze diensten spelen hierin een rol.

Vlaanderen biedt heel wat mogelijkheden voor lokale besturen en er kwam ineens heel veel af op een lokaal bestuur. Enerzijds had je de oproep vanuit het gelijkekansenbeleid om een lokaal e-inclusiebeleid te ontwikkelen. Ongeveer gelijktijdig kwam de oproep om een Digibank te ontwikkelen en werd Gemeente zonder Gemeentehuis gelanceerd. Het was overdonderend en al snel kwam de vraag: wat moeten we eerst doen?

We hebben daarom samen met Gingelom en Nieuwerkerken gekeken naar wat wij nodig hadden en dat bleek een regionale e-inclusie ambtenaar te zijn die ons kan ondersteunen om een breed e-inclusiebeleid te ontwikkelen. Hiervoor was de “projectsubsidie voor de ondersteuning van lokale besturen in het kader van de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid” een ideale match. Daar hebben we dan op ingezet.

Subsidiemanager: Heeft Subsidiemanager je kunnen helpen om het overzicht te houden toen je overstelpt werd door de verschillende oproepen?

Hilde Hendricx: Om te beginnen, ik check Subsidiemanager dagelijks om subsidiemogelijkheden te bekijken. Ik moet niet meer nadenken waar ik moet zijn om informatie in te winnen. In 2 kliks heb ik via Subsidiemanager de informatie gevonden die ik nodig heb. Hierdoor hebben we trouwens al heel wat subsidies gevonden die we anders gemist hadden. Ik kan op een gestructureerde manier subsidies screenen en op basis daarvan subsidieopportuniteiten doorsturen naar collega’s. Zo hebben we al een aantal interessante subsidiemogelijkheden gevonden en dossiers opgestart en … hopelijk halen we ze binnen.

Niet alleen de collega’s worden geïnformeerd, ook het beleid vraagt geregeld of er subsidiemogelijkheden zijn om hun beleidsplannen te realiseren. Door jullie informatie hoef ik zelf geen tijd meer te besteden aan samenvattingen maken. Het gestructureerd aanbieden van informatie, daar zit mijn tijdswinst.

Subsidiemanager: Hoe heb je de aanvraag van dit subsidiedossier aangepakt?

Hilde Hendricx: Een eerste korte omgevingsanalyse leerde ons dat er her en der wel wat initiatieven waren maar die waren niet echt gestructureerd en hadden weinig afstemming of overleg. Gezien de ruime doelgroep - ministens 50.000 inwoners - zijn we met de collega’s van Gingelom en Nieuwerkerken rond de (digitale) tafel gaan zitten en hebben we een plan van aanpak uitgewerkt op basis van de expertise en informatie van VVSG en Mediawijs. Sint-Truiden was penhouder en de collega’s van Gingelom en Nieuwerkerken gaven waardevolle feedback.

Daarnaast haalden we cijfers uit de markt erbij om aan te tonen dat digitale uitsluiting een groot probleem is. Nog steeds loopt 40% van de 16- tot 74-jarigen het risico op digitale uitsluiting. 32% van die mensen heeft zeer zwakke digitale vaardigheden, 8 tot 10% heeft zelfs nog steeds geen internet. Dat mogen we niet vergeten tijdens het digitaliseringproces. Voor ons als lokaal bestuur is het belangrijk dat onze diensten er voor iedereen zijn. Vandaar dat er een projectmedewerker wordt aangeworven. Die persoon zal tools moeten aanreiken zodat onze manier van werken vlot, efficiënt en beter kan verlopen zonder digitale uitsluiting.

Subsidiemanager: Ondertussen kreeg je te horen dat je 192.000 euro aan subsidie zal ontvangen. Wat zijn de volgende stappen?

Hilde Hendricx: De vacature voor een e-inclusie ambtenaar is gelanceerd. We gaan voor een brede werkgroep waarin verschillende diensten worden samengebracht: sociale economie, flankerend onderwijs, vrije tijd, OCMW etc. Per bestuur willen we ook één contactpersoon aanstellen, bij voorkeur iemand van het management om het project uit te dragen naar het beleid. Daarnaast willen we graag één regionaal stakeholderplatform maken waar alle organisaties die in onze regio bezig zijn rond e-inclusie samenwerken. Het actieplan bestaat uit een achttal acties en die zullen we nu uitwerken.

Subsidiemanager: Fijn om te horen dat er aandacht is voor digitale uitsluiting. Wij wensen jullie alvast veel succes met de aanwerving en het uitwerken van de acties. Bedankt voor deze toelichting.

Wil u ook in 2 kliks uw subsidies in kaart brengen?

Ontdek hoe het kan in een vrijblijvende demo

Deel dit nieuwtje