Terug naar overzicht

Update Vlaamse steun aan lokale besturen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Enkele weken geleden maakte de Vlaamse regering steunmaatregelen bekend voor lokale besturen die zich willen inzetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ondertussen zijn ook de details hierover bekend gemaakt.

Het gaat over een werkingssubsidie voor lokale besturen, waar zij beroep op kunnen doen vanaf 20 juni t.e.m. 31 juli. Via het Loket voor Lokale Besturen kan er aanvraag ingediend worden voor:

  • Publiek gecreëerde collectieve opvangplaatsen: gebouwen/woonunits die onder het beheer van het lokaal bestuur vallen of ter beschikking worden gesteld door een andere actor op vraag van het lokaal bestuur. Hiervoor kan er 1000 euro per gecreëerde opvangplaats aangevraagd worden.
  • Privaat gecreëerde opvangplaatsen: woningen op het grondgebied van een lokaal bestuur die als hoofdverblijfplaats of tweede woning van een privaat persoon fungeren. Voor het equivalent van 5 gevulde private opvangplaatsen kan er 2000 euro aangevraagd worden.

Let op: de subsidie kan noch worden aangewend voor een verblijfsvergoeding noch voor financiële ondersteuning voor privaat gecreëerde opvangplaatsen.

Raadpleeg Subsidiemanager voor meer details omtrent de voorwaarden, procedure en vergoeding.

Deel dit nieuwtje