Terug naar overzicht

Van samenleven in diversiteit een succes maken: Plan Samenleven gaat 2de jaar in

Er komt een tweede oproep voor lokale besturen die projecten binnen het Plan Samenleven willen uitrollen. Met plan Samenleven zet de Vlaamse overheid in op succesvol samenleven in diversiteit.

Op 1 oktober 2022 werd het startschot gegeven voor het Plan Samenleven. Het plan focust op samenleven in diversiteit en maakte komaf met de hoeveelheid aan kleinere projecten die door Vlaanderen werden gesubsidieerd. In plaats van 380 verschillende projecten kiest de Vlaamse overheid nu voor 24 concrete acties.

Lokale besturen kunnen kiezen op welke acties ze intekenen en krijgen daarvoor dan de nodige middelen. Hiermee kan elk lokaal bestuur inspelen op haar specifieke noden. Vorig jaar werd de eerste project oproep gelanceerd die een groot succes was. Maar liefst 103 gemeenten, dienden samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en VZW De Rand een aanvraag in. In totaal werd 14,1 miljoen verdeeld over deze deelnemende gemeenten.

Vandaag volgt de tweede oproep voor het tweede werkingsjaar, er wordt voor 16 miljoen aan middelen voorzien. De ambitie gaat dus omhoog. Met deze middelen kunnen de reeds deelnemende gemeenten een vervolg breien aan het harde werk dat ze al hebben verricht. Ook nieuwe gemeenten die voor bepaalde uitdagingen staan kunnen zich inschrijven in het project.

De focus van het project ligt op steden en gemeenten (of samenwerkingsverbanden) met meer dan 7500 inwoners met migratieroots van buiten de EU14. Aanvragen kunnen tot 10 juli 2023 worden ingediend. In september worden de geselecteerde projecten bekend gemaakt.  

Meer info binnenkort in de Subsidiemanager app!

 

Bron: Pers Kabinet Somers

Deel dit nieuwtje