Terug naar overzicht

Vlaamse Regering geeft uitstel in kader van LEKP 2.1

Lokale besturen spelen een centrale rol in de realisatie van heel wat Europese ambities. Zo ook in alles wat klimaatuitdagingen betreft. Via het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) engageert de Vlaamse overheid zich samen met de Vlaamse steden en gemeenten om de klimaattransitie waar te maken.  Na LEKP 1.0 en 2.0 werd op 16 december 2022 LEKP 2.1 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Hiermee wil men de lokale besturen helpen om de energie-armoede aan te pakken en de energiekosten te delen.

Er wordt een totaalsubsidie van 16 miljoen euro verspreid over alle besturen die intekenen op het pact over twee jaar. In 2023 wordt 9 miljoen euro verdeeld, in 2024 is dat 7 miljoen euro.  Het budget dat verbonden is aan het LEKP wordt jaarlijks verdeeld onder de besturen die het pact ondertekenden. Voor 80% gebeurt die verdeling op basis van het aantal inwoners én voor 20% op basis van het Gemeentefonds.  

Zowel LEKP 1.0, 2.0 als 2.1 waren/zijn vindbaar via de subsidiezoeker van Subsidiemanager.  

Vrijdag 16 juni 2023 heeft de Vlaamse Regering beslist om het besluit te wijzigen dat de regels vaststelt voor de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het LEKP 2.1. De datum voor het bezorgen van de gemeenteraadsbeslissing tot ondertekening van het LEKP 2.1 wordt verschoven van 5 juli 2023 naar 5 oktober 2023. Elk bestuur heeft dus tot 5 oktober de tijd om de beslissing op te laden via het Loket voor Lokale Besturen.  

Deze beslissing heeft geen bijkomende budgettaire impact voor de Vlaamse overheid. 

Deel dit nieuwtje