Terug naar overzicht

Gemeente zonder gemeentehuis: oproep 4 opent op 20 december 2021

Innovatieve concepten

De focus ligt op

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • digitale democratie
  • de werkplek van de toekomst

Omvang

Alle innovatieve concepten komen in aanmerking. Via deze oproep kan je een beroep doen op deskundige begeleiding, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een ICT-veranderingstraject, de uitwerking van een proof of concept, prototype of experiment, of een behoefteanalyse. Of om standaarden te definiëren waarop toekomstige ontwikkelingen kunnen steunen.

Timing

  • De oproep zal actief zijn van 20 december 2021 tot en met 25 februari 2022.
  • De beoordelingsperiode vindt plaats tussen 28 februari 2022 en 25 maart 2022.
  • Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
  • De termijn voor de realisatie bedraagt maximum 1 jaar na de toekenning van de subsidie.

Subsidie

Maximaal 150.000 euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning.

BELANGRIJK

Lokale besturen trekken voluit de kaart van digitalisering voor een betere dienstverlening aan de burger de ondernemer en de vereniging. Maar liefst 1 op de 3 Vlaamse gemeenten reageerde op projectoproep 1 voor innovatieve concepten, met ruime onderlinge samenwerking om projecten samen aan te pakken. Er streden concreet 109 unieke lokale besturen binnen 28 aanvraagdossiers om 6 subsidies. De competitie is dus zéér hoog. Zet uw beste beentje voor om uw dossier zo onderscheidend mogelijk te maken.

 

Meer informatie vindt u ook in de app van Subsidiemanager of op de website van Gemeente zonder gemeentehuis.

Deel dit nieuwtje